Aktuality

super speed race 2022

 
 
 
 
 
Amatérské závody, pro motoristické nadšence a sportovce s jakýmkoliv vozem !!!!!!!!
 
Akce se bude konat pouze pokud bude přihlášeno a uhrazeno startovné nejméně od 35 jezdců v opačném případě bude startovné vráceno či převedeno na jiný termín dle dohody
kapacita je 50 vozů
 
 
Harmonogram akce
Pátek:
17:00 Otevření depa 
18:00-22:00 Technické a Administrativní přejímky
22:30 spánek :-)
 
Sobota
6:00 otevření depa
7:00 - 8:00technické a administrativní přejímky
8:05 rozprava s jezdci
8:15 -8:50 zaváděcí kola
9:00 start RZ1
18:00 konec jízd
18:30 Vyhlášení
 
Depo pro vjezd jezdců bude uzavřeno v 7:15od té chvíle nebude možné se do areálu dostat 
 
Startovné:
3000kc placené dopředu na účet do 20.9..2021
Nebo na místě 3300kc
Číslo pro zaslání startovného :
238390467/0600
VS. Telefonní číslo bez mezer., jméno jezdce 
Více informací na FB přes zprávy nebo tel . 735125380
 
Povinná helma 
Změna programu vyhrazena
Vstup pro diváky zdarma 
 
Povinně budou všechny vozy přejaté k závodu označeni logy sponzory a pořadatelem (zdarma )
 
 
 
 
 
Jezdci a spolujezdci před startem musí být seznámeni s Bezpečnostním plánem, Organizačním a provozním řádem RZ Rally HK a veškeré nedodržení stanovených postupů popsaných v těchto zpracovaných dokumentech pro konaném Rally HK opravňuje pořadatele k vyloučení jezdce ze závodu rally. Popřípadě opravňuje vymáhání vzniklé škody na jezdci pokud nesplnil požadavky dané v těchto zpracovaných dokumentech a způsobil tak újmu divákům nebo pořadateli.
Bezpečnostní plán a Organizační a provozní řád RZ je k dispozici ke stažení na stránkách www.rallyhk.cz nebo jsou k dispozici při konané akci Rally HK na vyžádání u pořadatele

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Sponzoři a partneři