Aktuality

rebell race 2021

Amatérské závody, pro motoristické nadšence a sportovce s jakýmkoliv vozem !!!!!!!!
Akce se bude konat pouze pokud bude přihlášeno a uhrazeno startovné nejméně od 40 jezdců v opačném případě bude startovné vráceno či převedeno na jiný termín dle dohody
kapacita je 55 vozů
při akci budou dodržována veškerá hygienická nařízení platná v daný termín.
 
Místo konání: Bělá pod Bezdězem 26.6.2021
Harmonogram akce
Sobota
6:00 otevření depa
7:00 - 8:00technické a administrativní přejímky
8:05 rozprava s jezdci
8:15 -8:50 volné tréninky
9:00 start RZ1
18:00 konec jizd
18:30 Vyhlášení
Startovné:
2800kc placené dopředu na účet do 20.6..2021
Nebo na místě 3300kc
Číslo pro zaslání startovného :
238390467/0600
VS. Telefonní číslo bez mezer.
Více informací na FB přes zprávy nebo tel . 735125380
 
Povinná helma .
Depo otevřeno v pátek od 13 hod.
Změna programu vyhrazena
 
Jezdci a spolujezdci před startem musí být seznámeni s Bezpečnostním plánem, Organizačním a provozním řádem RZ Rally HK a veškeré nedodržení stanovených postupů popsaných v těchto zpracovaných dokumentech pro konaném Rally HK opravňuje pořadatele k vyloučení jezdce ze závodu rally. Popřípadě opravňuje vymáhání vzniklé škody na jezdci pokud nesplnil požadavky dané v těchto zpracovaných dokumentech a způsobil tak újmu divákům nebo pořadateli.
Bezpečnostní plán a Organizační a provozní řád RZ je k dispozici ke stažení na stránkách www.rallyhk.cz nebo jsou k dispozici při konané akci Rally HK na vyžádání u pořadatele

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Sponzoři a partneři

          

 

  Nevidomizavolantem.cz