Aktuality

Rebell Race III

Sobotní mapa závodu

Nedělní mapa závodu

Harmonogram akce 

sobota 
6:00 otevření depa
7:00 - 8:00technické a administrativní přejímky
7:10-8:10 volné tréninky
8:15 rozprava s jezdci
8:30 start RZ1
9:00 start RZ2
16:00-17:00 konec 
18:00 vyhlášení výsledků 

neděle 
7:00 otevření depa 
7:10-8:10 volné tréninky
8:15 rozprava s jezdci
8:30 start RZ1
16:00 konec 
17:00 vyhlášení výsledků 

Každý den se jede nový závod 

Startovné na celý víkend 4000kč placené dopředu, do 18.5.2018. nebo na místě 4500kč. 

Startovné na jeden den 2300kč placené dopředu do 18.5.2018 nebo na místě 2500kč.


Číslo pro zaslání startovného : 115-2869980227/0100
VS. Telefonní číslo bez mezer. 

Více informací na FB přes zprávy nebo tel . 735125380 

Povinná helma .
Depo otevřeno v pátek od 16 hod.
Změna programu vyhrazena

Jezdci a spolujezdci před startem musí být seznámeni s Bezpečnostním plánem, Organizačním a provozním řádem RZ Rally HK a veškeré nedodržení stanovených postupů popsaných v těchto zpracovaných dokumentech pro konaném Rally HK opravňuje pořadatele k vyloučení jezdce ze závodu rally. Popřípadě opravňuje vymáhání vzniklé škody na jezdci pokud nesplnil požadavky dané v těchto zpracovaných dokumentech a způsobil tak újmu divákům nebo pořadateli.

Bezpečnostní plán a Organizační a provozní řád RZ je k dispozici ke stažení na stránkách www.rallyhk.cz nebo jsou k dispozici při konané akci Rally HK na vyžádání u pořadatele
Vstupné je zdarma
Vhodné pro děti


Milí přátelé Rally Hradec Králové

rádi bychom vás touto cestou upozornili, že ze všech našich akcí pořizujeme zvukový, fotografický a filmový záznam, který může být posléze využit k uveřejnění na webu www.rallyhk.cz na sociálních sítích (facebook, twitter, instagram, youtube), a v propagačních materiálech vydaných Preto s.r.ro. (RallyHK) , a že vstupem na každou akci dáváte Preto s.r.o. k výše uvedenému souhlas.

Zároveň jsme Vás chtěli ujistit, že Vaše osobní údaje – jméno, příjmení a e-mailovou adresu – zpracováváme smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), takže máte právo:

Vzít souhlas s užíváním vašich osobních údajů kdykoliv zpět;
Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů;
V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Děkujeme vám za pochopení a těšíme se na vás!

 

 
 
 

Sponzoři a partneři