Aktuality

Night Race

A je tu další závod naší série
Jedná se o dvoudenní závod, ale možno startovat i jen v jeden den.
Jako Bonus noční dobrovolná RZ.
Harmonogram:
Pátek
15:00 otevření depa
18:00 -21:00 technické a Administrativní přejímky
Sobota
6:00 otevření depa
6:30 - 7:30 technické přejímky
7:00 - 7:30 administrativní přejímky
7:00 uzavření trati a depa
7:45 rozprava s jezdci
8:00 zaváděcí jizdy (seznámení s tratí)
8:30 Start 1RZ
19:00 konec denních RZ
20:00 Start noční RZ
21:45 Konec nočních RZ
24:00 Noční klid
Neděle
6:00 otevření depa
6:30 - 7:00 technické přejímky
7:00 - 7:15 administrativní přejímky
7:00 uzavření trati a depa
7:20 rozprava s jezdci
7:40 zaváděcí jizdy (seznámení s tratí)
8:00 Start 1RZ
15:00 konec vyhlášení výsledků
Změna harmonogramu vyhrazena
 
Startovné:
Víkendové
4800kc placené dopředu na účet do 20.9 Nebo na místě 5200kc
Sobota
2600 kc placené dopředu na účet do 20.9
Nebo na místě 3000kc
Nedele
2500kc placené dopředu na účet do 20.9
nebo na míste 2800kc
Číslo pro zaslání startovného : 115-2869980227/0100
VS. Telefonní číslo bez mezer.
Více informací na FB přes zprávy nebo tel . 735125380
¨
Povinná helma .
Změna programu vyhrazena
Jezdci a spolujezdci před startem musí být seznámeni s Bezpečnostním plánem, Organizačním a provozním řádem RZ Rally HK a veškeré nedodržení stanovených postupů popsaných v těchto zpracovaných dokumentech pro konaném Rally HK opravňuje pořadatele k vyloučení jezdce ze závodu rally. Popřípadě opravňuje vymáhání vzniklé škody na jezdci pokud nesplnil požadavky dané v těchto zpracovaných dokumentech a způsobil tak újmu divákům nebo pořadateli.

Bezpečnostní plán a Organizační a provozní řád RZ je k dispozici ke stažení na stránkách www.rallyhk.cz nebo jsou k dispozici při konané akci Rally HK na vyžádání u pořadatele.stránkách www.rallyhk.cz nebo jsou k dispozici při konané akci Rally HK na vyžádání u pořadatele.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Sponzoři a partneři

            

zeknova