Aktuality

Víkendový Rally Race

Harmonogram akce 

Sobota
6:00 otevření depa
7:00 - 8:00technické a administrativní přejímky
7:10-8:10 volné tréninky
8:15 rozprava s jezdci
8:30 start RZ1
18:00 konec denních jízd 
20:00 večerní program
22:00 grilujeme a obcerstvujeme se

Neděle 
7:00 - 8:00 trénink
8:10 rozprava
8:30 start 
15:00 konec a vyhlášení výsledků 

Startovné 3800kč placené dopředu do 17.9.2018 , nebo na místě sobota 2500kč neděle 2000

Číslo pro zaslání startovného : 115-2869980227/0100
VS. Telefonní číslo bez mezer. 

Více informací na FB přes zprávy nebo tel . 735125380

Povinná helma .
Depo otevřeno v pátek od 13 hod.
Změna programu vyhrazena

Jezdci a spolujezdci před startem musí být seznámeni s Bezpečnostním plánem, Organizačním a provozním řádem RZ Rally HK a veškeré nedodržení stanovených postupů popsaných v těchto zpracovaných dokumentech pro konaném Rally HK opravňuje pořadatele k vyloučení jezdce ze závodu rally. Popřípadě opravňuje vymáhání vzniklé škody na jezdci pokud nesplnil požadavky dané v těchto zpracovaných dokumentech a způsobil tak újmu divákům nebo pořadateli.

Bezpečnostní plán a Organizační a provozní řád RZ je k dispozici ke stažení na stránkách www.rallyhk.cz nebo jsou k dispozici při konané akci Rally HK na vyžádání u pořadatele

Milí přátelé Rally Hradec Králové

rádi bychom vás touto cestou upozornili, že ze všech našich akcí pořizujeme zvukový, fotografický a filmový záznam, který může být posléze využit k uveřejnění na webu www.rallyhk.cz

 

 na sociálních sítích (facebook, twitter, instagram, youtube), a v propagačních materiálech vydaných Preto s.r.ro. (RallyHK) , a že vstupem na každou akci dáváte Preto s.r.o. k výše uvedenému souhlas.

 

Zároveň jsme Vás chtěli ujistit, že Vaše osobní údaje – jméno, příjmení a e-mailovou adresu – zpracováváme smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), takže máte právo:

Vzít souhlas s užíváním vašich osobních údajů kdykoliv zpět;
Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů;
V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Děkujeme vám za pochopení a těšíme se na vás!

 
 
 
 

Sponzoři a partneři